Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Łęgach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1914
Standesamt Langenau 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 126 j.a
- brak danych - - brak danych - w zespole oprócz ksiąg USC, znajdują się akta zbiorowe urodzeń z lat 1875-1904, 1906-1907, akta zbiorowe małżeństw z 1907 roku

Amount of archival material

126

0

0

2.07

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -