Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1922
Standesamt Leobschütz 1874 - 1922
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego - brak danych -
spis roboczy Yes 156 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 12 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

159

0

0

4.17

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -