Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Chróścinie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1875-1912
Standesamt Falkenau 1875 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 78 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

82

0

0

0.70

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -