Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Bąkowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1934 [2001]
Standesamt Bankau 1874 - 1934
2001 - 2001
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes 117 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 20 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

137

0

0

0.95

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -