Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinkach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1935
Standesamt Bürgsdorf 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 95 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 27 j.a.
- brak danych - - brak danych - 2 j.a.- 0,02 mb. wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.)

Amount of archival material

122

0

0

0.63

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -