Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1936
Standesamt Constadt 1874 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 117 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51 j.a.
- brak danych - - brak danych - 1 j.a.- 0,02 mb. wyłączona z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.)

Amount of archival material

168

0

0

1.53

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -