Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kuniowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1932 [2014]
Standesamt Kuhnau 1874 - 1932
2014 - 2014
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
angielski
spis roboczy Yes 118 j.a
spis zdawczo-odbiorczy Yes 27 j.a
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

145

0

0

1.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -