Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1932 [2007]
Standesamt Kunzendorf 1874 - 1932
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes 118 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 36 j.a
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

154

0

0

1.21

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -