Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Maciejowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1936 [2014]
Standesamt Matzdorf 1874 - 1936
2014 - 2014
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes 116 j.a
spis zdawczo-odbiorczy Yes 53 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

169

0

0

0.92

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -