Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Roszkowicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1935 [1993]
Standesamt Roschkowitz 1874 - 1935
1993 - 1993
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes 152 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 52 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

158

0

0

0.99

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -