^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Założenia [do projektu rozbudowy Zelowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zelowie]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja techniczna 269
- brak danych -
1950-1952

1950 - 1952
polski
- brak danych -
- brak danych - 176
- brak danych - dobry
papier maszynopis
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Łódź ul. Jerzego 11
Centralny Zarząd Przemysłu Bawełnianego Huniewicz Stanisław
Zaświadczenia lokalizacyjne i dane wyjściowe Dane wyjściowe do projektowania
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -