Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Piotrkowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1917-1950
- brak danych - 1917 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
spis roboczy Yes 2907
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3
Utworzony w 1917 r. Nadzorował szkolnictwo elementarne (powszechne). Zlikwidowany w 1950 r. Akta osobowe nauczycieli, statystyka szkolna. - brak danych -

Amount of archival material

2910

0

0

25.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -