^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Załączniki do akt małżeństw]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1884

1884 - 1884
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 1
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -