Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Akta stanu cywilnego wyznania prawosławnego 2 Okręgu Konsystorza Warszawsko-Chełmskiego Guberni Piotrkowskiej w Piotrkowie - przeniesiono do zespołu nr 343 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Piotrkowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - data not found
- - - - brak danych -
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -