Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1919-1934
- brak danych - 1919 - 1919
1921 - 1934
- brak danych - tak
administracja specjalna - urzędy pracy, zatrudnienia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd powstał w początkach 1919 r. Od 1920 r. przy PUPP utworzono Referat Urzędu Emigracyjnego. W Radomsku funkcjonowała wyodrębniona Ekspozytura Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Piotrkowie. Urząd udzielał pomocy emigrantom, udzielał informacji o możliwościach znalezienia zatrudnienia w kraju i zagranicą, zajmował się też ewidencjonowaniem pretensji robotników wobec zagranicznych pracodawców. Rejestracja pretensji robotniczych, podania o zgodę na wyjazd do prac sezonowych, podania o wydanie paszportu, raporty tygodniowe z rynku pracy, kontrakty. - brak danych -

Amount of archival material

38

38

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -