^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga unikat aktów zaślubionych]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja aktowa 40
- brak danych -
1905-1930

1905 - 1930
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -