Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Obwód Piotrków Trybunalski

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1958-1970
- brak danych - 1958 - 1970
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - gospodarcze polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zjazd organizacyjny Towarzystwa odbył się w Warszawie 26 maja 1957 r. Kontynuowało ono tradycję Polskiego Związku Zachodniego i Związku Polaków w Niemczech. Celem Towarzystwa była działalność na rzecz rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Zarząd Obwodu w Piotrkowie rozpoczął działalność 1 listopada 1958 r. Zaprzestało działalności po podpisaniu przez PRL układu z RFN z dnia 7 grudnia 1970 r. Plany pracy Zarządu, sprawozdania z działalności, ewidencja członków. - brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -