^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1897

1897 - 1897
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 1811
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -