Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komunalna Kasa Oszczędności w Piotrkowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1912-1949
- brak danych - 1912 - 1949
- brak danych - tak
instytucje finansowe - kasy pożyczkowe, zapomogowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Komunalne Kasa Oszczędności w Piotrkowie została zlikwidowana w 1950 r. Księgi kasowe - brak danych -

Amount of archival material

175

0

0

0.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -