^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Protokół z Konferencji Sprawozdawczej Komitetu Miejskiego PZPR w Bełchatowie]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1989

1989 - 1989
polski
- brak danych -
- brak danych - 4/I/t5
luzy maszynopis rękopis
dobry
102 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
jedostka wyłączona z zespołu KM-G PZPR w Bełchatowie
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -