Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nadleśnictwo Piotrków w Meszczach

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1917-1948
- brak danych - 1917 - 1948
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Zarządzenia, akta pracownicze, korespondencja dotyczące zbytu drewna. - brak danych -

Amount of archival material

620

0

0

9.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -