^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Działalność gazowni miejskiej w Piotrkowie - korespondencja]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1918-1919

1918 - 1919
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis
po konserwacji
45 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -