^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Ekscesy antyżydowskie w Piotrkowie - korespondencja]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
dokumentacja aktowa 40
- brak danych -
1919

1919 - 1919
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis
po konserwacji
13 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -