Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
48/245/0 Gminna Rada Narodowa w Zelowie 0
48/469/0 vacat - mikrofilmy zabezpieczające - skreślono z ewidencji 0
48/727/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pożdżenicach 0
48/728/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walewicach 0
48/860/0 Gminna Rada Narodowa w Dłutowie 0
48/861/0 Gminna Rada Narodowa w Wygiełzowie 0
48/1217/0 Fabryka Wyrobów Włókienniczych Karol Rajchert i Synowie w Herbertowie 0
48/790/0 vacat - Akta Wójta gminy Gosławice - przeniesiono do zespołu nr 688 Akta gminy Gosławice 0
48/559/0 vacat - Akta Wójta gminy Rozprza powiat piotrkowski - włączono do zespołu Akta gminy Rozprza 0
48/655/0 vacat - Podstawowe organizacje partyjne PZPR w województwie piotrkowskim - przeniesiono do zespołów 1006-1114 0
48/1221/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skotnikach - przkazano do Oddziału Zamiejscowego w Tomaszowie Maz 0
48/551/0 vacat - Zbiór szczątków akt staropolskich miasta Piotrkowa - przenisione do zespołu numer 9 Akta miasta Piotrkowa 0
48/565/0 vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bełchatowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0
48/849/0 vacat - Akta komorników przy Sądzie Grodzkim w Radomsku - przesunięto do zespołu nr 844 Sąd Grodzki w Radomsku 0
48/1154/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełchatowie - przesunieto do zespołu nr 718 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzelowie 0
1 2 3 ... 94 95