Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Brzezinach

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1938] 1946-1950
- brak danych - 1938 - 1938
1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Rejestry wymiarowe podatku gruntowego - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/12/0/-/1 Gmina Będków. Podatek gruntowy. Wymiar. 1949 0
49/12/0/-/2 [Gmina] Będków. Gromada Będków. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/3 [Gmina] Będków. Gromada Brzustów. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/4 [Gmina] Będków. Gromada Ceniawy. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/5 [Gmina] Będków [Gromada] Drzazgowa Wola. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/6 [Gmina] Będków. [Gromada] Ewcin. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/7 [Gmina] Będków. [Gromada] Gutków. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/8 [Gmina] Będków. [Gromada] Kał. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/9 [Gmina] Będków. [Gromada] Łaknarz. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/10 [Gmina] Będków. [Gromada] Nowiny. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/11 [Gmina] Będków. [Gromada] Prażki. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/12 [Gmina] Będków. [Gromada] Rosocha. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/13 [Gmina] Będków. [Gromada] Rudnik. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/14 [Gmina] Będków. [Gromada] Sługocice. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
49/12/0/-/15 [Gmina] Będków. [Gromada] Teodorów. Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 16 17 18 19

Amount of archival material

280

280

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -