Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
49/407/0 Zbiór Suffczyńskich z Ossy 0
49/421/0 vacat - Dozór Szkolny w Bratoszewicach - dołączono do zespołu numer 15- Akta Gminy Bratoszewice 0
49/338/0 vacat- Zbiór szczątków akt Miasta Opoczna - dołączono do zespołów 398, 417,418 0
49/258/0 vacat - Akta Notariusza Jana Lubowickiego w Brzezinach - dołączono do zespołu numer 129 -Akta Notariusza Jana Lubowickiego w Brzezinach 0
49/422/0 vacat - Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Bratoszewicach - dołączono do zespołu numer 15- Akta Gminy Bratoszewice 0
49/391/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ogonowicach - przesunięto do zespołu nr 392- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opocznie 0
49/256/0 vacat - Akta Notariusza Karola Lechowicza - dołączono do zespołu numer 112- Akta Notariusza Karola Lechowicza w Tomaszowie Mazowieckim 0
49/207/0 vacat- Zbiór ksiąg ewidencji ludności z terenu powiatu opoczyńskiego - przesunięto do akt poszczególnych gmin 0
49/426/0 vacat - Kasa Ekonomiczna w Tomaszowie Mazowieckim - włączono do zespołu nr 7 - Akta Miasta Tomaszowa 0
49/103/0 vacat-Zbiór ksiąg ewidencji ludności z terenu powiatu brzezińskiego - dołączono do akt poszczególnych gmin 0
49/251/0 vacat - Akta Notariusza Karola Lechowicza w Tomaszowie Mazowieckim - dołączono do zespołu numer 112 -Akta Notariusza Karola Lechowicza w Tomaszowie Mazowieckim 0
49/201/0 vacat - Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - włączony do zespołu 602 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim 0
49/137/0 vacat - Sędzia Śledczy Rewiru Zapasowego w Tomaszowie Mazowieckim - przekazano do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 0
49/77/0 vacat - Akta Gminy Boguszyce - przekazane do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
49/80/0 vacat - Akta Gminy Gortatowice - przekzano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
1 2 3 ... 52 53