Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocki Urząd Skarbowy

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1807-1874
Plockoe Kazennoe Upravlenie 1807 - 1874
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 49 j.a.
Władze skarbowe w departamentach w okresie Księstwa Warszawskiego podlegały Komisji Przychodów Skarbowych i odpowiedzialne były za realizacje zarządzeń skarbowych zleconych przez ministra oraz terminowość i prawidłowość poborów skarbowych. Podlegały im wszystkie kasy publiczne w departamencie tj.: Kasa Główna Departamentu, kasy powiatowe, kasy biurowe w różnych urzędach i instytucjach oraz kasy miejskie.
W okresie Księstwa Warszawskiego w Płocku funkcję urzędu skarbowego pełniła Komora Celna dla terenów okolicznych Płocka i dla województwa płockiego oraz Kasa Miejska dla miasta Płocka. W latach dwudziestych nastąpiło jej przemianowanie na Komorę Konsumową w Płocku i rozszerzenie kompetencji o pobór obok ceł za towary, także podatków od konsumpcji, np. alkoholu, czy tytoniu. Dopiero w grudniu 1842 r. na jej bazie utworzono Urząd Skarbowy w Płocku, który oprócz dotychczasowych opłat, ściągać miał także wszelkie opłaty skarbowe oraz kontrolować komory celne i konsumowe z terenu województwa. W 1915 r. Urząd został ewakuowany do Kaługi wraz z innymi płockimi urzędami. W dniu 1 maja 1918 r. został rozwiązany.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Sł. Pułkownik, Płock 1988]
Akta (w układzie chronologiczno-rzeczowym) z l. 1807-1874 (sygn. od 1 do 49): akta osobowe pracowników z I połowy XIX wieku, spisy majątku trwałego i nietrwałego, akta procesowe z procesów o wykroczenia przeciwko ustawom tabacznym i propinacyjnym, akta z licytacji skonfiskowanych towarów, sprawy poboru podatku konsumpcyjnego od tytoniu i tabaki, rachunki. - brak danych -

Amount of archival material

49

49

0

0.49

0.49

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -