Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektor Podatkowy Rejonu Płockiego

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1892-1911
Podatnyj Inspektor Plockago Učastka 1892 - 1911
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 44 j.a.
- brak danych - Akta spraw spadkowych, przejęcie przez Rejon Płocki Rejonu Płońskiego, zestawienia o zasiewach, sprawy zapłaty podatków (gruntowego, podymnego, mieszkaniowego), roczne sprawozdania, spis oświadczeń właścicieli domów w Płocku dla celów podatkowych, dzienniki pism wchodzących i wychodzących. - brak danych -

Amount of archival material

44

0

0

0.53

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -