^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 17
- brak danych -
1826

1826 - 1826
polski
- brak danych -
- brak danych - 1
księga rękopis
dobry
- brak danych - 94
- brak danych - Tak
całkowicie 314320
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -