^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 19
- brak danych -
1827

1827 - 1827
polski
- brak danych -
- brak danych - 2
księga rękopis
dobry
- brak danych - 190
- brak danych - Tak
całkowicie 314321
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -