^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aneksy do aktów małżeństw

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 22
- brak danych -
1828

1828 - 1828
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - 43
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -