^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 176
- brak danych -
1916-1937

1916 - 1937
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 14
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 147
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -