^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 177
- brak danych -
1927-1940

1927 - 1940
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 13, 16
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 200
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -