^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1855-1862

1855 - 1862
polski
- brak danych -
- brak danych - 179/4
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -