^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1905-1914

1905 - 1914
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 179/5
księga rękopis
dobry
- brak danych - 198
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -