^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeństw

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 11
- brak danych -
1862-1880

1862 - 1880
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 98
księga rękopis
dobry
- brak danych - 212
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -