^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1808-1819

1808 - 1819
polski
- brak danych -
- brak danych - I
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Nr mikrofilmu 314302
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -