Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Naczelnik Cywilny Powiatu Płockiego - włączono do zespołu nr 47

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - nie
- - - - brak danych -
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -