Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/1108/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczawinie 1920-1935 0
50/1107/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Święcieńcu powiat płocki 1954-1959 [1960] 0
50/1106/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miszewku powiat płocki [1951] 1954-1959 [1961] 0
50/1105/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieślach powiat płocki 1954-1960 0
50/1104/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukoszynie powiat sierpecki 1958-1959 0
50/1103/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku [1992] 1993-1998 [1999] 0
50/1102/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Gostynin [1976] 1988-1990 [1992] 0
50/1101/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goleszynie powiat sierpecki 1962-1972 [1976] 0
50/1100/0 Nadleśnictwo Płock [1937] 1945-1995 0
50/1099/0 Płocka Orkiestra Kameralna 1977-1990 0
50/1098/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "PETROBUDOWA" w Płocku 1995-1998 0
50/1097/0 Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego w Płocku [1951] 1954-2015 0
50/1096/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Płocku 1967-1989 0
50/1095/0 Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. [1965] 1966-2005 [2006] 0
50/1094/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 r. 2014 0
1 2 3 ... 73 74