Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/1081/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Gostyninie 1948-1954 0
50/1082/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Wyszogrodzie 1948-1954 0
50/1083/0 Technikum Energetyczne w Płocku 1950-1954 0
50/1084/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Płocku 1947-1953 0
50/1085/0 Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów w Płocku 1947-1952 0
50/1086/0 Koedukacyjne Wieczorowe Gimnazjum Handlowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie 1945-1946 0
50/1087/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku 1991-1998 0
50/1088/0 Szkoła Podstawowa w Machcinie 1935-1956 0
50/1089/0 Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji Ludowej im. Oskara Kolberga w Płocku 1979-1982 0
50/1090/0 Izba Skarbowa w Płocku [1981] 1983-1998 [1999] 0
50/1091/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Płocku 1975-1998 [1999] 0
50/1092/0 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" Spółka Akcyjna w Płocku 1960-1999 0
50/1093/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" w Płocku 1962-1979 0
50/1094/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 r. 2014 0
50/1095/0 Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. [1965] 1966-2005 [2006] 0
1 ... 71 72 73 74