Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86643-86654)), 13-33 (nr O: 55122-55142), 34-71 (nr 53: 86655-86692), 94-99 (nr 53: 86693-86698), 103-105 (nr 53: 86699-86701), inwent. 1827 (nr 53 86702) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1827/0/1/1 Księga urodzeń 1874 9
53/1827/0/1/4 Księga urodzeń 1875 31
53/1827/0/1/7 Księga urodzeń 1876 28
53/1827/0/1/10 Księga urodzeń 1877 35
53/1827/0/1/13 Księga urodzeń 1878 35
53/1827/0/1/16 Księga urodzeń 1879 29
53/1827/0/1/19 Księga urodzeń 1880 27
53/1827/0/1/22 Księga urodzeń 1881 36
53/1827/0/1/25 Księga urodzeń 1882 34
53/1827/0/1/28 Księga urodzeń 1883 31
53/1827/0/1/31 Księga urodzeń 1884 40
53/1827/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1827/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1827/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1827/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1827/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1827/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1827/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1827/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1827/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1827/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1827/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1827/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1827/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1827/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1827/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1827/0/1/79 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1827/0/1/82 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1827/0/1/85 Księga urodzin 1900 0
53/1827/0/1/88 Księga urodzeń 1901 0
53/1827/0/1/91 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1827/0/1/94 Księga urodzin 1902 0
53/1827/0/1/97 Księga urodzin 1903 0
53/1827/0/1/100 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1827/0/1/103 Księga urodzeń 1904 0
53/1827/0/1/106 Księga urodzeń 1905 0
53/1827/0/1/109 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1827/0/1/112 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1827/0/1/117 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1827/0/1/120 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1827/0/1/121 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1827/0/1/122 Księga urodzeń 1907-1907 0
53/1827/0/1/125 Księga urodzin 1908-1908 0
53/1827/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1827/0/1/129 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1827/0/1/130 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1827/0/1/131 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1827/0/1/134 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1827/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1827/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
1 2

Amount of archival material

169

151

0

1.44

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -