Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86643-86654)), 13-33 (nr O: 55122-55142), 34-71 (nr 53: 86655-86692), 94-99 (nr 53: 86693-86698), 103-105 (nr 53: 86699-86701), inwent. 1827 (nr 53 86702) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1827/0/3/2 Księga małżeństw 1874 6
53/1827/0/3/5 Księga małżeństw 1875 14
53/1827/0/3/8 Księga małżeństw 1876 16
53/1827/0/3/11 Księga małżeństw 1877 11
53/1827/0/3/14 Księga małżeństw 1878 12
53/1827/0/3/17 Księga małżeństw 1879 20
53/1827/0/3/20 Księga małżeństw 1880 22
53/1827/0/3/23 Księga małżeństw 1881 18
53/1827/0/3/26 Księga małżeństw 1882 10
53/1827/0/3/29 Księga małżeństw 1883 14
53/1827/0/3/32 Księga małżeństw 1884 16
53/1827/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1827/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1827/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1827/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1827/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1827/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1827/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1827/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1827/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1827/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1827/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1827/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1827/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1827/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1827/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1827/0/3/80 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1827/0/3/83 Księga małżeństw 1901 0
53/1827/0/3/86 [Księga małżeństw] 1900 0
53/1827/0/3/89 [Księga małżeństw] 1901 0
53/1827/0/3/92 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1827/0/3/95 Księga małżeństw 1902 0
53/1827/0/3/98 Księga małżeństw 1903 0
53/1827/0/3/101 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1827/0/3/104 Księga małżeństw 1904 0
53/1827/0/3/107 Księga małżeństw 1905 0
53/1827/0/3/110 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1827/0/3/113 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1827/0/3/115 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1827/0/3/118 Księga małżeństw 1906 0
53/1827/0/3/123 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1827/0/3/126 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1827/0/3/132 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1827/0/3/135 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1827/0/3/141 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1827/0/3/144 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1827/0/3/147 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1827/0/3/150 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1827/0/3/153 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1827/0/3/156 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
1 2

Amount of archival material

169

151

0

1.44

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -