Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 81-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 88 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86866-86877), 13-33 (nr O: 55143-55163), 34-79 (nr 53: 86878-86923), 164-166 (nr 53: 86924-86926), 173-175 (nr 53: 86927-86929), 179-181 (nr 53: 86930-86932) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1828/0/1/1 Księga urodzeń 1874 66
53/1828/0/1/4 Księga urodzeń 1875 273
53/1828/0/1/7 Księga urodzeń 1876 275
53/1828/0/1/10 Księga urodzeń 1877 264
53/1828/0/1/13 Księga urodzeń 1878 244
53/1828/0/1/16 Księga urodzeń 1879 255
53/1828/0/1/19 Księga urodzeń 1880 249
53/1828/0/1/22 Księga urodzeń 1881 240
53/1828/0/1/25 Księga urodzeń 1882 227
53/1828/0/1/28 Księga urodzeń 1883 208
53/1828/0/1/31 Księga urodzeń 1884 231
53/1828/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1828/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1828/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1828/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1828/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1828/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1828/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1828/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1828/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1828/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1828/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1828/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1828/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1828/0/1/74 Księga urodzeń 1898 0
53/1828/0/1/77 Księga urodzeń 1899 0
53/1828/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1828/0/1/83 Księga urodzeń 1875 0
53/1828/0/1/86 Księga urodzeń 1876 0
53/1828/0/1/89 Księga urodzeń 1877 0
53/1828/0/1/92 Księga urodzeń 1878 0
53/1828/0/1/95 Księga urodzeń 1879 0
53/1828/0/1/98 Księga urodzeń 1880 0
53/1828/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1828/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1828/0/1/107 Księga urodzeń 1883 0
53/1828/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1828/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1828/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1828/0/1/119 Księga urodzeń 1887 0
53/1828/0/1/122 Księga urodzeń 1888 0
53/1828/0/1/125 Księga urodzeń 1889 0
53/1828/0/1/128 Księga urodzeń 1890 0
53/1828/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1828/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1828/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1828/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1828/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/1828/0/1/145 Księga urodzeń 1896 0
53/1828/0/1/148 Księga urodzeń 1897 0
53/1828/0/1/151 Księga urodzeń 1898 0
53/1828/0/1/154 Księga urodzeń 1899 0
53/1828/0/1/157 Księga urodzeń 1900 0
53/1828/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1828/0/1/164 [Rejestr główny urodzeń] 1900-1901 0
53/1828/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1828/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1828/0/1/173 Księga urodzeń 1902-1903 0
53/1828/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1828/0/1/179 Księga urodzeń 1904-1905 0
53/1828/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1828/0/1/185 Księga urodzeń 1906-1907 0
53/1828/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1828/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1828/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1828/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1828/0/1/200 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1828/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1828/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1828/0/1/209 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1828/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1828/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1828/0/1/218 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1828/0/1/219 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1828/0/1/221 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1828/0/1/224 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915 0

Amount of archival material

232

232

0

4.08

4.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -