Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 81-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 88 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86866-86877), 13-33 (nr O: 55143-55163), 34-79 (nr 53: 86878-86923), 164-166 (nr 53: 86924-86926), 173-175 (nr 53: 86927-86929), 179-181 (nr 53: 86930-86932) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1828/0/3/2 Księga małżeństw 1874 37
53/1828/0/3/5 Księga małżeństw 1875 103
53/1828/0/3/8 Księga małżeństw 1876 64
53/1828/0/3/11 Księga małżeństw 1877 60
53/1828/0/3/14 Księga małżeństw 1878 80
53/1828/0/3/17 Księga małżeństw 1879 117
53/1828/0/3/20 Księga małżeństw 1880 77
53/1828/0/3/23 Księga małżeństw 1881 80
53/1828/0/3/26 Księga małżeństw 1882 99
53/1828/0/3/29 Księga małżeństw 1883 72
53/1828/0/3/32 Księga małżeństw 1884 93
53/1828/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1828/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1828/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1828/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1828/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1828/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1828/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1828/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1828/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1828/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1828/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1828/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1828/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1828/0/3/75 Księga małżeństw 1898 0
53/1828/0/3/78 Księga małżeństw 1899 0
53/1828/0/3/81 Księga małżeństw 1874 0
53/1828/0/3/84 Księga małżeństw 1875 0
53/1828/0/3/87 Księga małżeństw 1875 0
53/1828/0/3/90 Księga małżeństw 1877 0
53/1828/0/3/93 Księga małżeństw 1878 0
53/1828/0/3/96 Księga małżeństw 1879 0
53/1828/0/3/99 Księga małżeństw 1880 0
53/1828/0/3/102 Księga małżeństw 1881 0
53/1828/0/3/105 Księga małżeństw 1882 0
53/1828/0/3/108 Księga małżeństw 1883 0
53/1828/0/3/111 Księga małżeństw 1884 0
53/1828/0/3/114 Księga małżeństw 1885 0
53/1828/0/3/117 Księga małżeństw 1886 0
53/1828/0/3/120 Księga małżeństw 1887 0
53/1828/0/3/123 Księga małżeństw 1888 0
53/1828/0/3/126 Księga małżeństw 1889 0
53/1828/0/3/129 Księga małżeństw 1890 0
53/1828/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1828/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1828/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1828/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1828/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1828/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1828/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1828/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1828/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1828/0/3/158 Księga małżeństw 1900 0
53/1828/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1828/0/3/165 [Rejestr główny małżeństw] 1900-1901 0
53/1828/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1828/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1828/0/3/174 Księga małżeństw 1902-1903 0
53/1828/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1828/0/3/180 Księga małżeństw 1904-1905 0
53/1828/0/3/183 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1828/0/3/186 Księga małżeństw 1906-1907 0
53/1828/0/3/189 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1828/0/3/192 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1828/0/3/195 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1828/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1828/0/3/201 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 0
53/1828/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1828/0/3/207 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1828/0/3/210 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 0
53/1828/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1828/0/3/216 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1828/0/3/222 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1828/0/3/225 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 0
53/1828/0/3/227 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1918 0
53/1828/0/3/228 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1828/0/3/229 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

232

232

0

4.08

4.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -