Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 81-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 88 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86866-86877), 13-33 (nr O: 55143-55163), 34-79 (nr 53: 86878-86923), 164-166 (nr 53: 86924-86926), 173-175 (nr 53: 86927-86929), 179-181 (nr 53: 86930-86932) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1828/0/4/3 Księga zgonów 1874 44
53/1828/0/4/6 Księga zgonów 1875 169
53/1828/0/4/9 Księga zgonów 1876 173
53/1828/0/4/12 Księga zgonów 1877 178
53/1828/0/4/15 Księga zgonów 1878 230
53/1828/0/4/18 Księga zgonów 1879 143
53/1828/0/4/21 Księga zgonów 1880 211
53/1828/0/4/24 Księga zgonów 1881 165
53/1828/0/4/27 Księga zgonów 1882 144
53/1828/0/4/30 Księga zgonów 1883 150
53/1828/0/4/33 Księga zgonów 1884 160
53/1828/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1828/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1828/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1828/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1828/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1828/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1828/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1828/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1828/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1828/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1828/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1828/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1828/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1828/0/4/76 Księga zgonów 1898 0
53/1828/0/4/79 Księga zgonów 1899 0
53/1828/0/4/82 Księga zgonów 1874 0
53/1828/0/4/85 Księga zgonów 1875 0
53/1828/0/4/88 Księga zgonów 1876 0
53/1828/0/4/91 Księga zgonów 1877 0
53/1828/0/4/94 Księga zgonów 1878 0
53/1828/0/4/97 Księga zgonów 1879 0
53/1828/0/4/100 Księga zgonów 1880 0
53/1828/0/4/103 Księga zgonów 1881 0
53/1828/0/4/106 Księga zgonów 1882 0
53/1828/0/4/109 Księga zgonów 1883 0
53/1828/0/4/112 Księga zgonów 1884 0
53/1828/0/4/115 Księga zgonów 1885 0
53/1828/0/4/118 Księga zgonów 1886 0
53/1828/0/4/121 Księga zgonów 1887 0
53/1828/0/4/124 Księga zgonów 1888 0
53/1828/0/4/127 Księga zgonów 1889 0
53/1828/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1828/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1828/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1828/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1828/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1828/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1828/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1828/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1828/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1828/0/4/159 Księga zgonów 1900 0
53/1828/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1828/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1828/0/4/166 [Rejestr główny zgonów] 1900-1901 0
53/1828/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1828/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1828/0/4/175 Księga zgonów 1902-1903 0
53/1828/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1828/0/4/181 Księga zgonów 1904-1905 0
53/1828/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1828/0/4/187 Księga zgonów 1906-1907 0
53/1828/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1828/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1828/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1828/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1828/0/4/202 [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 0
53/1828/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1828/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1828/0/4/211 [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1828/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1828/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1828/0/4/220 [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1828/0/4/223 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1828/0/4/226 [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 0
53/1828/0/4/230 [Rejestr główny zgonów] 1916-1918 0
53/1828/0/4/231 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1828/0/4/232 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

232

232

0

4.08

4.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -