Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bolewice (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 78-98. W zespole zmikrofilmowano 22 j.a. o sygn.: 12-33 (nr O: 55164-55186) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1829/0/1/1 Księga urodzeń 1874 32
53/1829/0/1/4 Księga urodzeń 1875 131
53/1829/0/1/7 Księga urodzeń 1876 133
53/1829/0/1/10 Księga urodzeń 1877 118
53/1829/0/1/13 Księga urodzeń 1878 123
53/1829/0/1/16 Księga urodzeń 1879 141
53/1829/0/1/19 Księga urodzeń 1880 130
53/1829/0/1/22 Księga urodzeń 1881 109
53/1829/0/1/25 Księga urodzeń 1882 119
53/1829/0/1/28 Księga urodzeń 1883 118
53/1829/0/1/31 Księga urodzeń 1884 127
53/1829/0/1/34 Księga urodzeń 1885 64
53/1829/0/1/37 Księga urodzeń 1886 68
53/1829/0/1/40 Księga urodzeń 1887 65
53/1829/0/1/43 Księga urodzeń 1888 76
53/1829/0/1/46 Księga urodzeń 1889 64
53/1829/0/1/49 Księga urodzeń 1890 62
53/1829/0/1/52 Księga urodzeń 1891 67
53/1829/0/1/55 Księga urodzeń 1892 65
53/1829/0/1/58 Księga urodzeń 1893 68
53/1829/0/1/61 Księga urodzeń 1894 66
53/1829/0/1/64 Księga urodzeń 1895 76
53/1829/0/1/67 Księga urodzeń 1896 65
53/1829/0/1/70 Księga urodzeń 1897 70
53/1829/0/1/73 Księga urodzeń 1898 66
53/1829/0/1/76 Księga urodzeń 1899 64
53/1829/0/1/78 Księga urodzeń 1881 0
53/1829/0/1/81 Księga urodzeń 1882 0
53/1829/0/1/84 Księga urodzeń 1883 0
53/1829/0/1/87 Księga urodzeń 1884 0
53/1829/0/1/90 Księga urodzeń 1885 0
53/1829/0/1/93 Księga urodzeń 1886 0
53/1829/0/1/96 Księga urodzeń 1887 0
53/1829/0/1/101 Księga urodzeń 1900 0
53/1829/0/1/103 Księga urodzeń 1901 0
53/1829/0/1/105 Księga pierwopisów urodzeń 1902 69
53/1829/0/1/108 [Księga urodzeń] 1900-1901 144
53/1829/0/1/112 Księga pierwopisów urodzeń 1903 66
53/1829/0/1/114 Księga pierwopisów urodzeń 1904-1905 124
53/1829/0/1/117 Geburts-Neben-Register 1904-1904 0
53/1829/0/1/118 Geburts-Neben-Register 1905-1905 0
53/1829/0/1/121 Księga pierwopisów urodzeń 1906 59
53/1829/0/1/124 Księga wtóropisów urodzeń 1907 59
53/1829/0/1/125 Księga pierwopisów urodzeń 1908-1908 64
53/1829/0/1/126 Księga pierwopisów urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 68
53/1829/0/1/127 Księga pierwopisów urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 59
53/1829/0/1/132 Księga pierwopisów urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 52
53/1829/0/1/133 Księga pierwopisów urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 56
53/1829/0/1/135 Księga pierwopisów urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 58
53/1829/0/1/139 Księga pierwopisów urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 60
1 2

Amount of archival material

143

143

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -