Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bolewice (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 78-98. W zespole zmikrofilmowano 22 j.a. o sygn.: 12-33 (nr O: 55164-55186) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1829/0/3/2 Księga małżeństw 1874 10
53/1829/0/3/5 Księga małżeństw 1875 30
53/1829/0/3/8 Księga małżeństw 1876 46
53/1829/0/3/11 Księga małżeństw 1877 44
53/1829/0/3/14 Księga małżeństw 1878 64
53/1829/0/3/17 Księga małżeństw 1879 47
53/1829/0/3/20 Księga małżeństw 1880 43
53/1829/0/3/23 Księga małżeństw 1881 33
53/1829/0/3/26 Księga małżeństw 1882 35
53/1829/0/3/29 Księga małżeństw 1883 34
53/1829/0/3/32 Księga małżeństw 1884 66
53/1829/0/3/35 Księga małżeństw 1885 28
53/1829/0/3/38 Księga małżeństw 1886 32
53/1829/0/3/41 Księga małżeństw 1887 32
53/1829/0/3/44 Księga małżeństw 1888 26
53/1829/0/3/47 Księga małżeństw 1889 24
53/1829/0/3/50 Księga małżeństw 1890 34
53/1829/0/3/53 Księga małżeństw 1891 24
53/1829/0/3/56 Księga małżeństw 1892 35
53/1829/0/3/59 Księga małżeństw 1893 28
53/1829/0/3/62 Księga małżeństw 1894 31
53/1829/0/3/65 Księga małżeństw 1895 23
53/1829/0/3/68 Księga małżeństw 1896 29
53/1829/0/3/71 Księga małżeństw 1897 25
53/1829/0/3/74 Księga małżeństw 1898 25
53/1829/0/3/77 Księga małżeństw 1899 25
53/1829/0/3/79 Księga małżeństw 1881 0
53/1829/0/3/82 księga małżeństw 1882 0
53/1829/0/3/85 Księga małżeństw 1883 0
53/1829/0/3/88 Księga małżeństw 1884 0
53/1829/0/3/91 Księga małżeństw 1885 0
53/1829/0/3/94 Księga małżeństw 1886 0
53/1829/0/3/97 Księga małżeństw 1887 0
53/1829/0/3/102 Księga ślubów 1900 26
53/1829/0/3/104 Księga ślubów 1901 29
53/1829/0/3/106 Księga pierwopisów ślubów 1902 27
53/1829/0/3/113 Księga pierwopisów ślubów 1903 18
53/1829/0/3/115 Księga pierwopisów małżeństw 1904 32
53/1829/0/3/116 Księga pierwopisów małżeństw 1905 29
53/1829/0/3/122 Księga pierwopisów ślubów 1906 27
53/1829/0/3/136 Księga pierwopisów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1913 137
53/1829/0/3/141 Księga pierwopisów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1919 113
53/1829/0/3/142 Księga pierwopisów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 42

Amount of archival material

143

143

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -