Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bolewice (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 78-98. W zespole zmikrofilmowano 22 j.a. o sygn.: 12-33 (nr O: 55164-55186) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-8, 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1829/0/4/3 Księga zgonów 1874 20
53/1829/0/4/6 Księga zgonów 1875 70
53/1829/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1829/0/4/12 Księga zgonów 1877 73
53/1829/0/4/15 Księga zgonów 1878 61
53/1829/0/4/18 Księga zgonów 1879 63
53/1829/0/4/21 Księga zgonów 1880 84
53/1829/0/4/24 Księga zgonów 1881 77
53/1829/0/4/27 Księga zgonów 1882 64
53/1829/0/4/30 Księga zgonów 1883 49
53/1829/0/4/33 Księga zgonów 1884 106
53/1829/0/4/36 Księga zgonów 1885 35
53/1829/0/4/39 Księga zgonów 1886 42
53/1829/0/4/42 Księga zgonów 1887 42
53/1829/0/4/45 Księga zgonów 1888 35
53/1829/0/4/48 Księga zgonów 1889 38
53/1829/0/4/51 Księga zgonów 1890 45
53/1829/0/4/54 Księga zgonów 1891 33
53/1829/0/4/57 Księga zgonów 1892 43
53/1829/0/4/60 Księga zgonów 1893 41
53/1829/0/4/63 Księga zgonów 1894 38
53/1829/0/4/66 Księga zgonów 1895 32
53/1829/0/4/69 Księga zgonów 1896 36
53/1829/0/4/72 Księga zgonów 1897 33
53/1829/0/4/75 Księga zgonów 1898 37
53/1829/0/4/80 Księga zgonów 1881 0
53/1829/0/4/83 Księga zgonów 1882 0
53/1829/0/4/86 Księga zgonów 1883 0
53/1829/0/4/89 Księga zgonów 1884 0
53/1829/0/4/92 Księga zgonów 1885 0
53/1829/0/4/95 Księga zgonów 1886 0
53/1829/0/4/98 Księga zgonów 1887 0
53/1829/0/4/99 Księga zgonów 1899 37
53/1829/0/4/100 Sterbe-Neben-Register 1900 30
53/1829/0/4/109 Sterbe-Neben-Register 1901 44
53/1829/0/4/110 Sterbe-Neben-Register 1902 27
53/1829/0/4/111 Sterbe-Neben-Register 1903 37
53/1829/0/4/119 Sterbe-Neben-Register 1904 31
53/1829/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1905 34
53/1829/0/4/123 Księga pierwopisów zgonów 1906 30
53/1829/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 36
53/1829/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 44
53/1829/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 40
53/1829/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 32
53/1829/0/4/134 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 33
53/1829/0/4/137 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 28
53/1829/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 28
53/1829/0/4/143 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 41

Amount of archival material

143

143

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -