Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Boruja Kościelna (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-127) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55186-55206) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1830/0/1/1 Księga urodzeń 1874 27
53/1830/0/1/4 Księga urodzeń 1875 110
53/1830/0/1/7 Księga urodzeń 1876 101
53/1830/0/1/10 Księga urodzeń 1877 112
53/1830/0/1/13 Księga urodzeń 1878 94
53/1830/0/1/16 Księga urodzeń 1879 85
53/1830/0/1/19 Księga urodzeń 1880 99
53/1830/0/1/22 Księga urodzeń 1881 85
53/1830/0/1/25 Księga urodzeń 1882 115
53/1830/0/1/28 Księga urodzeń 1883 91
53/1830/0/1/31 Księga urodzeń 1884 115
53/1830/0/1/34 Księga urodzeń 1885 52
53/1830/0/1/37 Księga urodzeń 1886 59
53/1830/0/1/40 Księga urodzeń 1887 52
53/1830/0/1/43 Księga urodzeń 1888 51
53/1830/0/1/46 Księga urodzeń 1889 57
53/1830/0/1/49 Księga urodzeń 1890 51
53/1830/0/1/52 Księga urodzeń 1891 55
53/1830/0/1/55 Księga urodzeń 1892 45
53/1830/0/1/58 Księga urodzeń 1893 54
53/1830/0/1/61 Księga urodzeń 1894 55
53/1830/0/1/64 Księga urodzeń 1895 56
53/1830/0/1/67 Księga urodzeń 1896 45
53/1830/0/1/70 Księga urodzeń 1897 52
53/1830/0/1/73 Księga urodzeń 1898 46
53/1830/0/1/76 Księga urodzeń 1899 47
53/1830/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1830/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1830/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1830/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1830/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1830/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1830/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1830/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1830/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1830/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1830/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1830/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1830/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1830/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1830/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1830/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1830/0/1/128 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 85
53/1830/0/1/131 Księga Akt Urodzenia 1890 0
53/1830/0/1/133 Księga Akt Urodzenia 1891 0
53/1830/0/1/136 Księga Akt Urodzenia 1892 0
53/1830/0/1/139 Księga Akt Urodzenia 1893 0
53/1830/0/1/142 Księga Akt Urodzenia 1894 0
53/1830/0/1/145 Księga Akt Urodzenia 1895 0
53/1830/0/1/148 Księga Akt Urodzenia 1896 0
53/1830/0/1/151 Księga Akt Urodzenia 1897 0
53/1830/0/1/154 Księga Akt Urodzenia 1898 0
53/1830/0/1/157 [Księga urodzeń] 1899 0
53/1830/0/1/160 Księga Akt Urodzenia 1900 0
53/1830/0/1/163 Księga Akt Urodzenia 1901 0
53/1830/0/1/167 Księga Akt Urodzenia 1902 0
53/1830/0/1/169 Księga Akt Urodzenia 1903 0
53/1830/0/1/172 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 79
53/1830/0/1/175 Księga Akt Urodzenia 1904 0
53/1830/0/1/178 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 82
53/1830/0/1/181 Księga Akt Urodzenia 1905 0
53/1830/0/1/186 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 82
53/1830/0/1/191 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/1830/0/1/194 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1830/0/1/197 Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1830/0/1/200 Geburts-Haupt-Register 1908-1910 113
53/1830/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1830/0/1/210 Geburts-Haupt-Register 1911-1913 110
53/1830/0/1/232 Geburts-Haupt-Register 1914-1916 0

Amount of archival material

260

231

0

2.94

2.59

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -