Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Boruja Kościelna (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-127) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55186-55206) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1830/0/3/2 Księga małżeństw 1874 22
53/1830/0/3/5 Księga małżeństw 1875 46
53/1830/0/3/8 Księga małżeństw 1876 57
53/1830/0/3/11 Księga małżeństw 1877 26
53/1830/0/3/14 Księga małżeństw 1878 48
53/1830/0/3/17 Księga małżeństw 1879 42
53/1830/0/3/20 Księga małżeństw 1880 44
53/1830/0/3/23 Księga małżeństw 1881 46
53/1830/0/3/26 Księga małżeństw 1882 52
53/1830/0/3/29 Księga małżeństw 1883 55
53/1830/0/3/32 Księga małżeństw 1884 57
53/1830/0/3/35 Księga małżeństw 1885 28
53/1830/0/3/38 Księga małżeństw 1886 19
53/1830/0/3/41 Księga małżeństw 1887 21
53/1830/0/3/44 Księga małżeństw 1888 32
53/1830/0/3/47 Księga małżeństw 1889 23
53/1830/0/3/50 Księga małżeństw 1890 22
53/1830/0/3/53 Księga małżeństw 1891 20
53/1830/0/3/56 Księga małżeństw 1892 23
53/1830/0/3/59 Księga małżeństw 1893 24
53/1830/0/3/62 Księga małżeństw 1894 30
53/1830/0/3/65 Księga małżeństw 1895 17
53/1830/0/3/68 Księga małżeństw 1896 19
53/1830/0/3/71 Księga małżeństw 1897 25
53/1830/0/3/74 Księga małżeństw 1898 18
53/1830/0/3/77 Księga małżeństw 1899 25
53/1830/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1830/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1830/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1830/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1830/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1830/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1830/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1830/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1830/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1830/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1830/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1830/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1830/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1830/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1830/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1830/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1830/0/3/129 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 33
53/1830/0/3/132 Księga Akt Małżeństwa 1890 0
53/1830/0/3/134 Księga Akt Małżeństwa 1891 0
53/1830/0/3/137 Księga Akt Małżeństwa 1892 0
53/1830/0/3/140 Księga Akt Małżeństwa 1893 0
53/1830/0/3/143 Księga Akt Małżeństwa 1894 0
53/1830/0/3/146 Księga Akt Małżeństwa 1895 0
53/1830/0/3/149 Księga Akt małżeństwa 1896 0
53/1830/0/3/152 Księga Akt Małżeństwa 1897 0
53/1830/0/3/155 Księga Akt małżeństwa 1898 0
53/1830/0/3/158 Księga Akt Małżeństwa 1899 0
53/1830/0/3/161 Księga Akt małżeństwa 1900 0
53/1830/0/3/164 Księga Akt Małżeństwa 1901 0
53/1830/0/3/168 Księga Akt Małżeństwa 1902 0
53/1830/0/3/170 Księga Akt Małżeństwa 1903 0
53/1830/0/3/173 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 46
53/1830/0/3/176 Księga Akt Małżeństwa 1904 0
53/1830/0/3/179 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 40
53/1830/0/3/182 Księga Akt Małżeństw 1905 0
53/1830/0/3/184 Księga Akt Małżeństw [wtóropis] 1906 0
53/1830/0/3/185 Księga Akt Małżeństw [wtóropis] 1907 0
53/1830/0/3/187 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 48
53/1830/0/3/192 Księga Akt Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1830/0/3/195 Księga Akt Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1830/0/3/198 Księga Akt Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1830/0/3/201 Heiraths-Haupt-Register 1908-1910 75
53/1830/0/3/203 Księga Akt Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1830/0/3/205 Księga Akt Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1830/0/3/207 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1830/0/3/208 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1830/0/3/211 Heirats-Haupt-Register 1911-1913 72
53/1830/0/3/213 [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1830/0/3/214 [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 21
53/1830/0/3/217 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1830/0/3/218 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1830/0/3/219 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1830/0/3/220 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1830/0/3/221 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1830/0/3/222 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1830/0/3/223 Księga Akt Małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1830/0/3/233 Heirats-Haupt-Register 1914-1916 0
53/1830/0/3/235 Heirats-Haupt-Register 1917-1919 0
53/1830/0/3/237 Rejestr główny małżeństw 1920-1921 0
53/1830/0/3/238 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1830/0/3/239 Rejestr główny małżeństw 1923-1925 0
53/1830/0/3/240 Rejestr główny małżeństw 1926-1928 0
53/1830/0/3/241 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1830/0/3/242 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1830/0/3/243 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1830/0/3/244 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1830/0/3/245 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1830/0/3/246 Rejestr główny małżeństw 1934-1934 0
53/1830/0/3/247 Rejestr główny małżeństw 1935-1935 0

Amount of archival material

260

231

0

2.94

2.59

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -